คณะนิเทศศาสตร์Super Hero Promotion คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้ทุนส่วนลดการศึกษาสุงสุด 30,000 บาท ในงาน DPU Open House 2013

Super Hero Promotion คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ให้ทุนส่วนลดการศึกษาสุงสุด 30,000 บาท ในงาน DPU Open House 2013 30,000 บาท

เพียงสมัครเรียนและมอบตัวในคณะนิเทศศาสตร์ 4 สาขา
สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ **(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เดิม)
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

ในงาน DPU Open House วันที่ 12-13 ธ.ค. 62
รับทุนไปเลย