คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษา หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ทัศนศึกษาดูงาน สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ดิจิทัลทีวีหมายเลข 23

นักศึกษา หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-Digi M ทัศนศึกษาดูงาน สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ดิจิทัลทีวีหมายเลข 23 เพื่อศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงานในภาคการศึกษาหน้า และเยี่ยมชมการถ่ายทำ ตลกหกฉาก รวมถึงรายการข่าว