คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษาสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DigiC เปิดประสบการณ์เกี่ยวกับ Innovation Space ที่ True Digital Park

 

นักศึกษาสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DigiC ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาของ อ.ธวัชชัย สุขสีดา ได้ทัศนศึกษาเยี่ยมชมเปิดประสบการณ์เกี่ยวกับ Innovation Space ที่ True Digital Park

เรียนรู้ ecosystem ของ Startup เช่น
- Startup ผู้ประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล
- Incubators, Accelerators และ Academies แหล่งบ่มเพาะและเร่งสปีดการเติบโตสำหรับ Startup
- ตัวอย่างองค์กรTech Giants และ Corporates ระดับโลก แหล่งเข้าถึงองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี
- CVCs, VCs และ Investors แหล่งเข้าถึงโอกาสในการลงทุน
- ศูนย์บริการครบวงจรจากภาครัฐ เช่น หน่วยงานสนับสนุน Startup
- บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น บริการด้าน Logistic, ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

โดยทั้งหมด True Digital Park ได้สร้างพื้นที่ Community ของ Startup นี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจด้านดิจิทัลทุกมิติ

NitadeDPU DigiC