คณะนิเทศศาสตร์งาน First Disc First Date 2019 งานฉายหนังประเพณี หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

งาน First Disc First Date 2019 งานฉายหนังประเพณี หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล โชว์ฝีมือน้องปี 1 และ รวมพวกพ้องน้องพี่ 4 ชั้นปีและศิษย์เก่า พร้อมเหล่าคณาจารย์ FD ฉลองปีที่ 13 โดยในปีนี้ธีม Back to School เมื่อ 18 ตุลาคม 62