คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ DPU เปิดประสบการณ์เรื่อง Data Visualization เมื่อคนทำสื่อต้องสร้างภาพจากมหาสมุทรข้อมูล

คณะนิเทศศาสตร์ DPU ขอขอบคุณ ดร.โจ้ ภูริพันธุ์ รุจิขจร ผู้ร่วมก่อตั้ง Boonmee Lab เจ้าของผลงานด้านการนำข้อมูลต่างๆ มาเล่าเรื่องสะท้อน เรื่องราวทางสังคม เช่น หวยไหนใครรวย, เมล์ไหนไปไกลเฟร่อ ที่มาบรรยายให้นักศึกษาใน class ของ อ.สุดถนอม รอดสว่าง ได้ฟังถึงเรื่อง “Data Visualization  เมื่อคนทำสื่อต้องสร้างภาพจากมหาสมุทรข้อมูล”