คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษาสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรม PHOTO & VIDEO FESTIVAL ท่องโลกผ่านเลนส์ 

ผศ.ดร.สุทิน โรจน์ประเสริฐ จาก สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ DigiC DPU นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม PHOTO & VIDEO FESTIVAL ท่องโลกผ่านเลนส์กับ New gen 19-20 ตุลาคม ที่ ม.รังสิต งานนี้จัดโดย สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ และ เครือข่ายนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ