คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี แลกเปลี่ยนเข้าฝึกหัดการทำรายการข่าวในสตูดิโอข่าว ของคณะนิเทศศาสตร์ DPU​

ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาพากย์ และ ทีมงานอาจารย์ CCA นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี ปี 4 ที่มาเรียนแลกเปลี่ยน เข้าฝึกหัดการทำรายการข่าว ในสตูดิโอข่าว ของคณะนิเทศศาสตร์ DPU