คณะนิเทศศาสตร์ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช ให้เกียรติมาบรรยายในวิชา เซเล็บ Celebrity Lecture Series

ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช มือหนึ่งวงการ Special Events เมืองไทย และ เจ้าของรายการออนไลน์ ตือสนิท ที่เด็กๆชื่นชอบ ให้เกียรติมาบรรยายในวิชา เซเล็บ Celebrity Lecture Series ของสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ DigiC DPU