คณะนิเทศศาสตร์นก สินจัย เปล่งพานิช กับบทบาทวิทยากรในวิชาเซเล็บ Celebrity Lecture Series ของคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

พี่นก สินจัย เปล่งพานิช กับบทบาทวิทยากรในวิชา เซเล็บ Celebrity Lecture Series ของคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พี่นกถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานเกือบ 40 ปีในวงการ ทั้งเทคนิคการบริหารใจ บริหารคน บริหารงาน การวางตัว การพัฒนาตัวเอง สมกับที่ทุกคนในวงการยกย่องว่า พี่นก เป็นตำนานของวงการบันเทิงเมืองไทย