คณะนิเทศศาสตร์รรยายพิเศษเสริมหลักสูตร หัวข้อ Studio Lighting ให้กับนักศึกษาคณะนิเทศสาสตร์ dpu

คณะนิเทศศาสตร์ DPU ขอขอบคุณ คุณแนน และทีมงานบริษัท Srishti Digilife (Thailand) ที่มาบรรยายพิเศษเสริมหลักสูตร หัวข้อ Studio Lighting ให้กับนักศึกษา ในรายวิชา ผศ.สุทิน โรจน์ประเสริฐ