คณะนิเทศศาสตร์การสื่อสารมีพลังมากกว่าสิ่งที่คิด วิทยากรคุณพี่สุกี้ สุธิตา หมายเจริญ

การสื่อสารมีพลังมากกว่าสิ่งที่คิด ขอขอบคุณพี่สุกี้ สุธิตา หมายเจริญ
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และศิษย์เก่าหลักสูตร ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มาจุดประกายไอเดียการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์สังคมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตร DigiM
ในรายวิชาสื่อสารมวลชนกับสังคม