คณะนิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์หลิวโจวฉวน (Liu zhouquan) หารือเยี่ยมชมคณะนิเทศสาสตร์ DPU

ศาสตราจารย์หลิวโจวฉวน (Liu zhouquan) หารือเยี่ยมชมคณะนิเทศสาสตร์ DPU จาก Communication University of China, Nanjing 
ประเทศจีน โดยมีคณบดี คณะนิเทศสาสตร์ อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิชและคณาจารย์สาชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ให้การต้อนรับ