คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษาหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด


นักศึกษาหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด เรียนรู้กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ ทั้งขั้นตอนก่อนและหลังการผลิต และการวางบุคลากรในตำแหน่งงานต่างๆด้านโปรดักชั่น รวมทั้งเยี่ยมชมโรงถ่าย ฉากการถ่ายทำงานกันอย่างสนุกสนาน

ในรายวิชา RT404 การศึกษางานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในสถานประกอบการ