คณะนิเทศศาสตร์ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

รายละเอียดการสมัคร

กำหนดการ

ดาวโหลดใบสมัคร

ระดับต้น กลาง สูง(word)

ระดับต้น กลาง สูง(PDF)