คณะนิเทศศาสตร์พี่แข รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ศิลปินนักแสดงชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามกว่า 8 แสนคนให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวิชาเซเล็บ CD356 Celebrity Lecture Series

พี่แข รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ศิลปินนักแสดงชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามกว่า 8 แสนคนให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวิชา #เซเล็บ CD356 Celebrity Lecture Series ในหัวข้อ การสื่อสารของเซเล็บในโลกออนไลน์ ณ ห้อง 7305 เวลา 13.00 น. (วันพุธที่ 11 กันยายน 2562)

อำนวยการสอนโดย ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ และ อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิชาเซเล็บ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์