คณะนิเทศศาสตร์อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มอบเกียรติบัตร จากสภากาชาดไทย ให้นักศึกษา สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มอบเกียรติบัตร จากสภากาชาดไทย ให้นักศึกษา สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ DigiC DPU ที่ชนะเลิศ รางวัลที่ 1 และ popular vote จาก การนำเสนอแผนรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาดไทย ในวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ของ ผศ.สุรางคนา ณ นคร DigiC #คณะนิเทศศาสตร์ DPU