คณะนิเทศศาสตร์วิชาเซเล็บ CD356 Celebrity Lecture Series พบกับ โอม คณิน ดาราช่องสาม และ อ๊อฟ ชัยนนท์ ผู้ประกาศข่าวช่องวัน

วิชาเซเล็บ สัปดาห์นี้ พบกับ โอม คณิน ดาราช่องสาม และ อ๊อฟ ชัยนนท์ ผู้ประกาศข่าวช่องวัน มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆ นักศึกษาฟัง รวมถึงการบริหารแบรนด์บุคคลและสื่อของตัวเอง

หลังจากนั้น

ดร.ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
คุณพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน นักโบราณคดี กรมศิลปากร

ได้มาร่วมเสวนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุอย่างไร โดยมีพี่โอม และ พี่อ๊อฟ ร่วมงานเสวนาให้น้องๆ ได้ชมการทำงานจริงด้วยกัน


วิชานี้อำนวยการสอนโดย ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ และ อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิชาเซเล็บ