คณะนิเทศศาสตร์ผศ.สุรางคนา ณ นคร นำนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ dpu เยี่ยมชมงาน NECTEC-ACE 2019 A

ผศ.สุรางคนา ณ นคร นำนักศึกษาเยี่ยมชมงาน NECTEC-ACE 2019 Annual Conference &Exhibition งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี2562