คณะนิเทศศาสตร์น้องติว เมลดา วัฒนามนตรี สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ได้รับตำแหน่ง Miss DPU Smart Queen 2019

น้องติว เมลดา วัฒนามนตรี สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล #DigiC เป็นตัวแทนคณะนิเทศศาสตร์ ชนะการประกวดได้รับตำแหน่ง Miss DPU Smart Queen 2019