คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ ทุน HEROโอกาสสำหรับน้องๆ “ประธานนักเรียน”

มาแล้วเด็ก #Dek63 ที่สนใจเรียนคณะนิเทศศาสตร์ จัดเลย
ทุน HEROโอกาสสำหรับน้องๆ “ประธานนักเรียน” !! รับทุน HERO ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.dpu.ac.th/dpuhero/
สอบถามโทร.0-2954-7300 ต่อ 235, 505