คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เยี่ยมชมจีวิลเลจ

น้องๆ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 


เยี่ยมชมจีวิลเลจ ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆ
และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำงานจริง