คณะนิเทศศาสตร์คุณไกลก้อง ไวทยการ จาก พรรคอนาคตใหม่ บรรยายให้นักศึกษา ป.โท นิเทศศาสตร์ DPU

คุณไกลก้อง ไวทยการ จาก พรรคอนาคตใหม่ บรรยายให้นักศึกษา ป.โท นิเทศศาสตร์ DPU ได้รับฟังในหัวข้อกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัล Digital Communication Strategy โดยบรรยายในรูปแบบกิจกรรมแบ่งทีมทำ Mini Design Thinking และ แบ่งปันประสบการณ์การทำงานบนพื้นที่ดิจิทัล