คณะนิเทศศาสตร์วิชาเซเล็บ CD356 Celebrity Lecture Series ครูพี่ป๊อป ณัฐพงศ์ นำศิริกุล พิธีกรสามภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ นักจัดรายการวิทยุ และ อาจารย์สอนภาษาจีน

ครูพี่ป๊อป ณัฐพงศ์ นำศิริกุล พิธีกรสามภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ นักจัดรายการวิทยุ และ อาจารย์สอนภาษาจีนชื่อดัง @chinesepopup ครูพี่ป๊อป​ chinesepopup ให้เกียรติบรรยายในวิชาCD356 Celebrity Lecture Series วิชาเซเล็บ ในเรื่องเกี่ยวกับ จีนสมัยใหม่ และ ข้อคิดจากผู้ก่อตั้งหัวเว่ย

วิชานี้อำนวยการสอนโดย ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ และ อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิชาเซเล็บ celeb Nitade DPU นิเทศ CD356 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์