คณะนิเทศศาสตร์อบรม Digital Marketing Focus โดย อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

อบรม Digital Marketing Focus โดย อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 

Digital Marketing  
– การทำการตลาดร่วมกับการใช้เทคโนโลยีบนสื่อออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต
– ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
– ระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจากระบบตัวเลข ผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์ เช่น ป้ายโฆษณาที่เป็นระบบทีวี 
มีภาพเคลื่อนไหว, ป้ายจราจรอัจฉริยะ , ระบบ AI

Online Marketing
– การดำเนินงานหรือกิจการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือสมาร์ทโฟนเพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อกับผู้บริโภค
– การทำการตลาดออนไลน์ทำให้เราสามารถเจาะจงลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคติดต่อสื่อสารกับเราได้ตลอดเวลา

Social Media Marketing
– การทำการตลาดบนสังคมออนไลน์
– เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง สำหรับติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักการด้านโฆษณา,ด้านประชาสัมพันธ์,ด้านการตลาด และอื่นๆ ผ่านผู้ให้บริการด้านโซเชียล มีเดีย ต่างๆเช่น เฟซบุ๊ก(Facebook),อินสตาแกรม(Instagram), ยูทูบ (Youtube) , ไลน์ (LINE)