คณะนิเทศศาสตร์หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-Digi M ศึกษาดูงาน G Village Co-Creation Hub

นักศึกษา หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-Digi M ศึกษาดูงาน G Village Co-Creation Hub หรือ บริษัท จีโมทีฟโปรดักชั่น จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเอเจนซี่โฆษณา, ฟิล์ม โปรดักชั่น เฮ้าส์, สตูดิโอสร้างภาพยนตร์ที่มีผลงานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อย่างเรื่อง มะลิลา โดยวิทยากร และ นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเทรนด์การทำงาน และทักษะสำคัญของนักนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล รวมทั้งเยี่ยมชมสตูดิโอการทำงานที่ถือเป็นโปรดักชั่นที่ทันสมัยมากๆ แห่งหนึ่งของไทย