คณะนิเทศศาสตร์ผศ.สุรางคนา ณ นคร นำนักศึกษาวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม CSR นิเทศ DPU เยี่ยมชม วังจันทร์ Cook&Coff

ผศ.สุรางคนา ณ นคร นำนักศึกษาวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม CSR นิเทศ DPU เยี่ยมชม 'วังจันทร์ Cook&Coff' ร้านกาแฟของผู้ต้องขัง ภายใต้การดูแลของเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น SE สร้างอาชีพ รายได้ สำคัญคือให้โอกาสผู้ต้องขัง ทั้งนี้คุณยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมาต้อนรับด้วยตนเอง ชวนคุยและเล่าเบื้องหลัง กว่าจะมาเป็นร้านกาแฟ วังจันทร์ Cook&Coff