คณะนิเทศศาสตร์เปิดให้ลงแล้ววิชาเลือกเสรี คณะนิเทศศาสตร์ เทอม 1/2562

เปิดให้ลงแล้ววิชาเลือกเสรี คณะนิเทศศาสตร์ เทอม 1/2562 
นักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา สามารถลงได้เลย