คณะนิเทศศาสตร์ภาพบรรยากาศการรับปริญญาของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ บัณฑิตรุ่นที่42 (14 กุมภาพันธ์ 2558)