คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมส่งภาพถ่าย “บันทึกไว้ในความทรงจำตราบนิรันดร์”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมส่งภาพถ่าย “บันทึกไว้ในความทรงจำตราบนิรันดร์” 

ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

เพื่อจัดทำหนังสือบันทึกความทรงจำเป็นประวัติศาสตร์สู่ชนรุ่นหลังต่อไป
ได้ศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป


 

ลงทะเบียนในการส่งประกวด คลิก
ติดต่อสอบถาม 02-9547300 ต่อ 300