คณะนิเทศศาสตร์อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช เข้าร่วมงานการประชุม 2017 Media Cooperation Forum on Belt and Road

อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

เข้าร่วมการประชุม 2017 Media Cooperation Forum on Belt and Road 
ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู
ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2560 
จัดโดย นสพ.People's Daily
โดยมีนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน 
ประมาณ 400 คน ร่วมงานจาก 129 ประเทศทั่วโลก