คณะนิเทศศาสตร์กิจกรรมความสัมพันธ์พ้องเพื่อน สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

น่ารักใสๆ ก็พวกเรานี่แหละ...
นศ. DigiC = Digital Communications Arts

กิจกรรมความสัมพันธ์พ้องเพื่อน สนุก สนาน กันบานตะไท
#เพื่อนใหม่ #เพื่อนเก่า
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ปี 1

C O M M A R T S บูม!