คณะนิเทศศาสตร์การแนะนำกลวิธีการเขียนสารคดีออนไลน์แบบมืออาชีพ

วิชา RT392 การผลิตสื่อออนไลน์ จัดบรรยายพิเศษ 

**หัวข้อ การแนะนำกลวิธีการเขียนสารคดีออนไลน์แบบมืออาชีพ**
โดย อ.ปรฉัตร ศรีสุข และ อ.นันท์วิสิทธิ์ ตั้งแสงประทีป (บก. ไทยรัฐทีวี) 
ทำการเชิญวิทยากร คุณจริยา มุ่งวัฒนา (คุณอีฟ) Producer /Creative/ Director ของเวปสารคดี
** The Standard**https://thestandard.co/ ** เพื่อให้นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาการผลิตสื่อออนไลน์ ได้มีโอกาสศึกษางาน เรียนรู้ประสบการณ์จากนักวิชาชีพ ในการเขียนสารคดีบนสื่อออนไลน์ เพื่อก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในกลวิธี การผลิต และสามารถประยุกต์งานเขียน และงานโทรทัศน์ สู่การผลิตสารคดีบนสื่อออนไลน์ได้ **งานจัดวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560** ห้อง Theater คณะนิเทศศาสตร์ ตึก 8 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์**