คณะนิเทศศาสตร์บรรยากาศการนำเสนอ Capstone เช้าวันแรก ของพี่ๆ ปี 3 คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2561

บรรยากาศการนำเสนอ Capstone เช้าวันแรก ของพี่ๆ ปี 3 คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2561

โดยมีอาจารย์ภัทรา พลับเจริญสุข จากวิทยาลัยการแพทย์ฯ อาจารย์ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา จากหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่มาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงาน#digimเรียนทำสื่อทุกแพลตฟอร์ม #เชื่อมโยงทุกศาสตร์

 

​​​