คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษาปี 1 สาขาภาพยนตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นายวรกิตย์ จิตรหมั่น (ชื่อเล่น : สุดเขต)

นักศึกษาปี 1 สาขาภาพยนตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก การประกวดไอเดียตั้งต้นเพื่อพัฒนาเรื่อง และ บทภาพยนตร์ ในเทศกาล หาเรื่อง Story pitching 2017 ภายใต้โครงการ Movie Boost Up (MBU) ดำเนินงานโดย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนับสนุนโดย

 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด โดยได้รับรางวัลชนะเลิศจากผู้ส่งผลงานประกวดกว่า. 888 ชิ้นงาน

ทั้งนี้นายวรกิตย์ เป็นนักศึกษาทุน Startup ของ DPU ที่เข้าศึกษาใหม่ในปี 1 ล่าสุดปีนี้