คณะนิเทศศาสตร์สตาร์ทอัพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ในยุคที่อะไรๆ ก็ "สตาร์ทอัพ" คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จึงต้องเป็นมากกว่าสถานศึกษา เพื่อส่งให้นักศึกษา "สตาร์ทชีวิต" สู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุด

พบกับมิติใหม่ของการเรียนรู้ ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
#NewGenEd#DPU #ChangeEduTH #StartupUniversity