คณะนิเทศศาสตร์เด็ก 61 ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ได้สิทธิ์รับทุน 15,000 บาท!!!

เปิดรับสมัครนักศึกษา 61 
วันนี้ - 30 ก.ย.60 ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 

เจ๋งๆ สร้างสรรค์ ดูดี มาสมัคร....

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

ได้สิทธิ์รับทุน 15,000 บาท!!!
สมัครออนไลน์ก่อนได้เลยจ้า >> 
http://www.dpu.ac.th/onlineadmission/