คณะนิเทศศาสตร์ปูชนียบุคคลวงการมีเดียแก่ อ.ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์ ที่ปรึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) มอบถ้วยเกียรติยศ Award of Legend 2017

ปูชนียบุคคลวงการมีเดียแก่ อ.ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์ ที่ปรึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

โดยคุณไตรลุจน์ นวะมะรัตน์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

 

 

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์