คณะนิเทศศาสตร์ผลงานหนังสั้นเรื่อง นิทานก่อนนอน ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "นิทานก่อนนอน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานหนังสั้นเรื่อง "นิทานก่อนนอน" ผลิตโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
1.นางสาว อัญชนก หาบุญพาด
2.นางสาว ธารินี ถนอมนุช 
3.นางสาว จิตสุภา ยิ้มเพ็ชร์

► แนวคิดหนังสั้นเรื่อง นิทานก่อนนอน
ความสำเร็จย่อมเกิดแก่ผู้ไม่ประมาท
นิทานก่อนนอนกระต่ายกับเต่า ที่เราต่างคุ้นหูกันดีในวัยเยาว์ ถูกนำมาเล่าในรูปแบบใหม่ โดยการใช้ส่วนผสมของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีผลต่อการแข่งขันของกระต่ายและเต่า บทสรุปในครั้งนี้จะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้น “ที่เป็นผู้ตัดสิน”