คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ DPU เปิดรับสมัครสอบชิงทุนประเภทเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ รอบที่ 3 หมดเขต 27 กรกฎาคม 2561

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิดรับสมัครสอบชิงทุนประเภทเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ รอบที่ 3
รับสมัครตั้งแต่วันนี้นี้ - 27 กรกฎาคม 2561

สอบชิงทุนวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ประกาศผล 3 สิงหาคม 2561 (รายงานตัวภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
**หลักสูตรที่เปิดรับ**
- สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
- การสื่อการการตลาดดิจิทัล
- การสื่อสารการแสดงดิจิทัล

หลักฐานในการสมัคร 
รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองการศึกษา
สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา
กรณี ทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมนั้นๆ 

สมัครทุน คลิก