คณะนิเทศศาสตร์หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Communication (DigiC) เรียนจบแล้วทำอะไร

หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Communication (DigiC)
“สร้างมูลค่าให้สื่อบนโลกออนไลน์ ด้วยศาสตร์การสื่อสารดิจิทัล” พื้นที่ของผู้ที่จะครอบครองอาณาจักรโลกดิจิทัล ชำนาญการใช้ศาสตร์ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ทั้งความรู้ การคิดสร้างสรรค์ การวางแผนสื่อการผลิตชิ้นงาน ลงมือปฏิบัติงานด้านสื่อดิจิทัล ทั้งในห้องปฏิบัติการกับอุปกรณ์และโปรแกรมที่ทันสมัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พร้อมฝึกงานจริงกับองค์กรชั้นนำ เพื่อมุ่งสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์ สามารถสร้างมูลค่าให้สื่อของตนเองในโลกออนไลน์


 
เรียนจบแล้วทำอะไร
นักธุรกิจสื่อ ผู้ก่อตั้งเอเยนซีการตลาดดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาออนไลน์ Content Editor นักวางแผนการสื่อสารการตลาดออนไลน์
 
ข้อมูลเพิ่มเติม http://commarts.dpu.ac.th/