คณะนิเทศศาสตร์เชิญชวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เข้าทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ENG2/2559


เชิญชวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทุกท่านที่สนใจ

เข้าทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ENG2/2559 ​ ฟรี

รายละเอียดตามแนบ