คณะนิเทศศาสตร์สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ วันนี้ รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท

สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์วันนี้ 
รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท
"ความสำเร็จ ไม่ต้องรอให้เรียนจบ"

การเรียนรู้ของนักศึกษาแบบบูรณาการศาสตร์แห่งนิเทศ
ทั้งการสื่อสาร ทั้งการแสดง ทั้งด้านดิจิทัล และเบื้อหน้าเบื้องหลัง

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความสำเร็จ ไม่ต้องรอให้เรียนจบ

สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
สมัครเรียนคลิก http://commarts.dpu.ac.th/

โปรโมชั่น สมัครวันนี้ รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท