คณะนิเทศศาสตร์ช่อง PPTV กับ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมมือกันให้บริการล่ามภาษามือ

ช่อง PPTV กับ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมมือกันให้บริการล่ามภาษามือ โดยสามารถชมได้ในรายการเที่ยงทันข่าว จันทร์ถึงศุกร์ 11.00-12.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 11.00-12.00 น. และรายการชั่วโมงข่าว 10.00 น. และ 13.00 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความสำเร็จ ไม่ต้องรอให้เรียนจบ

สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
สมัครเรียนคลิก http://commarts.dpu.ac.th/