คณะนิเทศศาสตร์การเรียนรู้ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แบบบูรณาการศาสตร์แห่งนิเทศฯ

การเรียนรู้ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แบบบูรณาการศาสตร์แห่งนิเทศฯ
ทั้งการสื่อสาร ทั้งการแสดง ทั้งดิจิทัล และเบื้องหน้าเบื้องหลัง

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความสำเร็จ ไม่ต้องรอให้เรียนจบ

สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

สมัครเรียนคลิกสมัครเลย 

โปรโมชั่น สมัครวันนี้ รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท