คณะนิเทศศาสตร์เรียนนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล สนุก มีความรู้ มีอนาคต

คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์

เรียนนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล สนุก มีความรู้ มีอนาคต

เปลี่ยนการเรียนที่ชอบ เป็นอนาคตที่ใช่

ที่นี่ คณะนิเทศศาสตร์....
http://commarts.dpu.ac.th
ปริญญาตรี
สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์