คณะนิเทศศาสตร์พี่ไอซ์ สารวัตร ผู้สื่อข่าวช่อง Amarin TV คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พี่ไอซ์ สารวัตร ผู้สื่อข่าวช่อง Amarin TV คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปลี่ยนการเรียนที่ชอบ เป็นอนาคตที่ใช่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์