คณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำกบคณะนิเทศศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ
นักกีฬาว่ายน้ำกบ 50 เมตร - หญิง เหรียญเงิน
นางสาวชะวัลนุช สลับลึก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจบัณฑิตย์

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจบัณฑิตย์