คณะนิเทศศาสตร์สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความสำเร็จ ไม่ต้องรอให้เรียนจบ

สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ได้แล้ววันนี้กับสาขาตอบโจทย์ Thailand 4.0 กับ 4สาขาสู่อนาคต
สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://commarts.dpu.ac.th/

เรียนนิเทศศาสตร์
ถือเป็นคณะยอดนิยมตลอดกาลของน้องๆ ม.ปลายสายศิลป์ที่อยากเรียนด้านสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ ในสังคมปัจจุบัน รอบตัวเราเกือบจะทุกขณะจิตก็ว่าได้ ยกเว้นขณะนอนหลับ เราจะเห็นแสงสี เสียง สื่อโสตทัศน์ สื่อสาธารณะ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา บิลบอร์ด นิยาย ภาพยนตร์ ดนตรี สื่ออินเทอร์เน็ตข่าวสารการบ้านการเมือง การท่องเที่ยว การศาสนา สารพัด แม้กระทั่ง การเรียนการสอนในทุกสถาบันฯ ล้วน ต้องการสื่อสิ่งพิพม์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสื่อความหมายเห้ผู้รับสารมีความต้องการเสพสื่อนั้น ๆ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ผลิตสื่อ หรือผู้ว่าจ้าง และผู้เสพสื่อ ผู้รับสาร หมุนเวียนเป็นวัฏจักร เช่นนี้ตลอดไป และจะตลอดไปนักนิเทศศาสตร์ อยู่ตรงนี้ครับนักนิเทศศาสตร์ คือผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ เป็นสื่อ ใช้สื่อ และเสพสื่อเสียเอง เพื่อสร้างสังคมให้เคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันหากโลกนี้ไม่ต้องการสีสัน แสง เสียง และสัมผัส ก็ไม่จำเป็นต้องมีนักนิเทศศาสตร์ หรือวิชาการว่าด้วยนิเทศศาสตร์ปัจจุบัน นักนิเทศศาสตร์ ประกอบอาชีพ ตั้งแต่ ครู อาจารย์ นักพูด นักเขียน นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง นักถ่ายภาพ ละครทีวี ละครเวที การแสดงออกทุกประเภท นักวิจารณ์ทุกสื่อ นักการทหาร นักการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักคิด NGO freelance นักธุรกิจทุกประเภทและทุกองค์กร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ