คณะนิเทศศาสตร์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “The Art of Digital Photography”

ขอเชิญผู้สนใจทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลภายนอก เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “The Art of Digital Photography” หัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจจากประปรีชาสามารถของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การถ่ายทอดเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ พร้อมเทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ โดย อ.วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ และ อ.สงคราม โพธิ์วิไล ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น.
(ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 1,700 บาท โดยมีอาหารกลางวันและอาหารว่างให้บริการ / หากสมัครก่อน 10 มกราคม 2560 เหลือ 1,500 บาท)
ติดต่อสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 02-9547300 ต่อ 300
หรือ โทร. 061-823-1199 / 089-677-6364 Line: commarts_dpu