คณะนิเทศศาสตร์นักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มาเยี่ยมชมคณะ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้มาเยี่ยมชมสตูดิโอ คณะนิเทศศาตร์ และได้ทดลองอักรายการและใช้อุปกรณ์จริง